Mediehåndtering

 Å håndtere media er en stor utfordring for alle ledere. Når man har en god kommunikasjonsstrategi i bunnen, har drøftet gjennom hvilke verdier bedriften ønsker å bygge på og dessuten har trent på tenkte situasjoner, er man godt rustet til å møte journalister.

Forstå og respekter hvordan journalister og redaksjoner tenker
Å lære kunden til både å forstå og respektere hvordan journalister og redaksjoner tenker er sentralt i vårt arbeid. Journalister har en viktig samfunnsoppgave, og bedrifter som ønsker omtale må både forstå og respektere dette hvis de skal lykkes.

Langsiktig planlegging til krisehåndtering
Vi bidrar gjerne med alt den strategiske langsiktige planleggingen til det dagsaktuelle når en journalist ringer. For våre faste kunder er vi tilgjengelig på svært kort varsel. Når det oppstår en krise i bedriften, er det derfor mulig å ta kontakt med oss med en gang for å drøfte hvordan man best mulig skal kommunisere dette både internt i selskapet og eksternt til omverdenen.

 Kommunikasjon: Kontakt Tord Langmoen og avtal et uforbindtlig møte
telefon 90 74 47 12
tord@cockpitkommunikasjon.no