Spørreundersøkelser

 God kontakt med nåværende og mulige kunder er avgjørende for å lykkes.

Vi bistår gjerne med å lage gode spørreundersøkelser for bedriften/organisasjonen. Dette kan være alt fra en generell undersøkelse om folks oppfatning av bedriften til et mer spisset fokus på enkelte kundegrupper.

Vi sikrer kvaliteten med god analyse
Vi har nært samarbeid med et profesjonelt analysebyrå som sikrer kvaliteten på undersøkelsen og gjennomfører den praktiske delen.

Trengs en helhetlig kommunikasjonsstrategi? Vi bistår gjerne i prosessen >>

 Kommunikasjon: Kontakt Tord Langmoen og avtal et uforbindtlig møte
telefon 90 74 47 12
tord@cockpitkommunikasjon.no