Tord Langmoen

 Ansvarlig for kommunikasjon, leder-og teamutvikling / daglig leder / partner

Tord Langmoen er utdannet diplomcoach fra Henley University of Reading, diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og journalist fra Gimlekollen Mediehøyskole. Han er dessuten lederutdanning fra London Business School. Han har også studert systemisk coaching ved instituttet Coaching Constellations, London, og narrativ coaching ved DISPUK i København. Han har arbeidet 20 år som journalist og redaktør og 11 år som bedriftsrådgiver.

Han er sertifisert bruker av Jungs typeindeks og 360 graders lederevaluering. Innen leder- og teamutvikling arbeider han primært med 1:1-ledercoaching (narrativ coaching, systemisk coaching (constellation) og atferdscoaching). Innen teamutvikling bruker han både LØFT-metoden og systemisk coaching. Dessuten arbeider han mye med konfliktbehandling i team og organisasjoner.

Ta kontakt idag!
tord@cockpitkommunikasjon.no
Telefon: 0047 - 90 74 47 12
Skype: tord.langmoen1