Leder- og teamutvikling

Vi bidrar til offensiv utvikling av enkeltledere og team. Vi bruker velprøvde metoder og teorier, tilbyr Jungs typeindeks, 360 graders lederevaluering, medarbeiderundersøkelser og ledercoaching.

Vi tilbyr:

Kort fortalt:

 Ledercoaching
En ledercoach kan være et godt alternativ, når bedriftens leder trenger ekstern sparring. Les mer om Ledercoaching >>

 Teamutvikling
Anerkjente metoder brukes for å bygge/utvikle et godt team som jobber mot felles mål. Les mer om Teamutvikling >>Teamutvikling med lek og latter

Vår teamfaglige innfallsvinkel kan med stort hell kombineres med et event som vi også arrangerer. Gjennom dette kan læringen bli god, samtidig som det skjer på en lekende og humørfylt måte.


V i har nå utviklet et helt nytt event for teambuilding. Det passer spesielt godt for alle som ønsker å utvikle teamet på en målrettet, energisk og lekende måte. Les mer om Teamutvikling med lek og latter >>


 Jungs typeindeks
Bli mer kjent med deg selv, egne preferanser og utviklingssider. Les mer om Jungs typeindeks >>

 360 graders lederevaluering
Ærlig og presist! En del av lederutviklingen til ledergrupper, styrer og avdelinger. Les mer om 360 graders lederevaluering >>

 Medarbeiderundersøkelser
En godt planlagt spørreundersøkelse vil bidra positivt i utvikling av bedriften. Vi hjelper til med planlegging, gjennomføring og analysen. Les mer om Medarbeiderundersøkelser >>
 Konflikthåndtering
Hvordan hindre skadelige konflikter i bedriften å utvikle seg? Spør oss om råd! Les mer om konflikthåndtering >>

 Endringsledelse
Hvordan kan en leder styre en planlagt endring? Spør oss om vår 10 punkts modell for endring. Les mer om Endringsledelse >>
 Kontakt Tord Langmoen og avtal et uforbindtlig møte
telefon 90 74 47 12
tord@cockpitkommunikasjon.no