360 graders lederevaluering

Ærlig og presist! En del av lederutviklingen til ledergrupper, styrer og avdelinger.

Den beste lederutviklingen er ofte det som skjer innad i bedriften. Gjennom en 360 graders lederevaluering får lederen ærlige og presise tilbakemeldinger fra mange rundt seg: overordnet, sideordnet og underordnet.

Vi er godkjente leverandører av 360 graders lederevaluering, og tilbyr det som en del av lederutviklingen til ledergrupper, styrer og avdelinger i bedriften.


Få god selvinnsikt med Jungs typeindeks >>

 Leder- og teamutvikling: Kontakt Tord Langmoen og avtal et uforbindtlig møte
telefon 90 74 47 12
tord@cockpitkommunikasjon.no