Jungs typeindeks

 Bli bedre kjent med deg selv, egne preferanser og utviklingssider.

Jungs typeindeks er et godt bidrag for å bli mer kjent med seg selv, egne preferanser og utviklingssider.
Vi er sertifiserte leverandører av Jungs typeindeks og tilbyr den til både for enkeltpersoner, team og hele bedrifter.

Få ærlige tilbakemeldinger med 360 graders lederevaluering >>
 Leder- og teamutvikling: Kontakt Tord Langmoen og avtal et uforbindtlig møte
telefon 90 74 47 12
tord@cockpitkommunikasjon.no