Konflikthåndtering

Hvordan hindre skadelige konflikter i bedriften å utvikle seg? Spør oss om råd!

Der to eller flere mennesker er samlet har det en tendens til å bli uenighet og i verste fall ødeleggende konflikter. Det er svært mye bedriften - og særlig ledelsen - kan gjøre for å hindre skadelige konflikter, dyrke fram den konstruktive uenigheten og lære seg til å håndtere de destruktive konfliktene.

Vi har lang erfaring i å arbeide med konflikthåndtering i både kommersielle bedrifter, offentlige etater og ideelle organisasjoner, og vi kommer gjerne til dere for å presentere en modell for hvordan konflikten kan håndterers.

Planlegger bedriften en stor endring? Vi kan bistå i prosessen med endringsledelse >>
 Leder- og teamutvikling: Kontakt Tord Langmoen og avtal et uforbindtlig møte
telefon 90 74 47 12
tord@cockpitkommunikasjon.no