Ledercoaching

Å være leder er utfordrende, noen ganger kan det også være ensomt. Da kan det være hensiktsmessig å ha en ekstern å snakke med, en person som ikke er en del bedriften som ansatt eller styremedlem. En ledercoach kan dermed være et godt alternativ.

Coaching er et fagområde som har vokst enormt de siste 25 årene. Årsaken er naturlig nok at coachene svarer på et behov. I dag finnes det omkring 25 anerkjente og velbrukte coachende teorier. En god coach kjenner selvsagt til de viktige teoriene, og vet hva som er mest hensiktsmessig å benytte i den aktuelle situasjonen.

Coachen stiller åpne og utviklende spørsmål
Coachen skiller seg fra rådgiveren på ett viktig område: Der rådgiveren skal gi gode og presise råd, kommer coachen med åpne og utviklende spørsmål. Slik bidrar coachen til å utvikle tenkningen hos klienten, og er med på en prosess fram til at de beste alternativene gror fram hos klienten.

Vi tilbyr flere typer coaching
Vi tilbyr 1:1-coaching for ledere, samt coaching for team som styrer, ledergrupper og avdelinger. Gjennom bruk av anerkjente metoder bidrar vi til sunn utvikling gjennom en prosess.

Vi tilbyr også rådgivning i konflikthåndtering >>


 Leder- og teamutvikling: Kontakt Tord Langmoen og avtal et uforbindtlig møte
telefon 90 74 47 12
tord@cockpitkommunikasjon.no