Medarbeiderundersøkelser

 En utfordring for mange ledere er å få ærlige svar fra sine medarbeidere når spørsmålet er hvordan folk trives, hvordan samarbeidet er, hvordan kommunikasjonen fungerer osv.

Gjennom en godt planlagt spørreundersøkelse finner vi ut dette for din bedrift. Undersøkelsen gjøres via en lenke tilsendt på mail, svarene samles og systematiseres av vår analyseleverandør og vi presenterer resultatene for ledergruppen og gjerne hele bedriften.

Det er tre faktorer som er særlig viktig når man skal gjennomføre medarbeiderundersøkelser:

1) Det må være anonymt internt (ellers får du ikke ærlige svar).
2) Det må være godt planlagt med gode, presise spørsmål tilpasset bedriften.
3) Undersøkelsen må settes inn i en sammenheng hvor bedriften skal utvikles.


Når en undersøkelse starter, sier ledelsen implisitt til medarbeiderne at nå skal vi utvikle bedriften. Den viktigste delen av en medarbeiderundersøkelse er dermed det som kommer etter at resultatene foreligger: Hva gjør vi for å bli bedre på de viktigste utviklingsområdene?
 Leder- og teamutvikling: Kontakt Tord Langmoen og avtal et uforbindtlig møte
telefon 90 74 47 12
tord@cockpitkommunikasjon.no