Teamutvikling

Hvordan arbeide sammen mot et felles mål mest mulig effektivt?

Et team skal arbeide sammen mot et felles mål. Hvordan få til det mest mulig effektivt?
Vi bruker anerkjente metoder for å utvikle teamet slik at rollene blir best mulig fordelt, kommunikasjonen blir god, forståelsen av målet tydelig og suksessen for teamet så god som mulig.

Vi tilbyr også teamutvikling med lek og latter >>


 Leder- og teamutvikling: Kontakt Tord Langmoen og avtal et uforbindtlig møte
telefon 90 74 47 12
tord@cockpitkommunikasjon.no